2014-2016
Vrageo"INTEGRATED SEISMIC HAZARD INFORMATION PLATFORM FOR VRANCEA ZONE SURVEILLANCE THROUGH ADVANCED GEOSPATIAL AND IN-SITU METHODOLOGIES" – ACRONYM: VRAGEO
Research project

The main objective of VRAGEO is to enable free and open access to seismic hazard information in Romania due to Vrancea county source in support of GMES (Global Monitoring for Environment and Security) through the development of an operational framework, a set of supporting tools and advanced geospatial surveillance methodologies of Vrancea tectonic active region. VRAGEO takes a closer look at geophysical activity anomalies in Vrancea and its surroundings, providing timely information to limit negative impacts. Through the development of a strong geodatabase of in-situ and geospatial data, new methods and indicators for improving seismic hazard assessment in Romania.

More details about this project can be found on site vrageo.inoe.ro.

2012-2016
UAS BIRDD"UAS INNOVATIVE SURVEY AND MONITORING MODEL FOR COLONIALLY BREEDING WATERBIRD SPECIES FROM DANUBE DELTA BIOSPHERE RESERVE" - ACRONYM: UAS-BIRDD
Research Project in collaboration with Aerocontrol, INCDDD, AdNet Telecom, WING

The UAS-BIRDD project envisages a strong interdisciplinary approach in order to identify, evaluate, design, experimentally tests and determine all necessary aspects, to define, establish and demonstrate a full cycle functional model and dynamic information support system/toolset for wildlife management and environment research. The project will provide to the environment researchers of Danube Delta a valuable visual remote reach to areas forbidden for the human visit. Outputs will consist of high-definition orthophoto maps, 3D volumetric calculation, thermal imagery.

More details about this project can be found on site delta.aerocontrol.ro.

2013-2015
MVRL"VIRTUAL REALISTIC CITY MODEL IN CITYGML STANDARD" - ACRONYM: MVRL
Research project co-financed from European Regional Development Fund

Stimulating innovation by "Tehnogis Grup SRL" company to define a methodology for developing automated 3D models created in various areas of CityGML standard. Development of production and marketing of new services based on data obtained by "generating MVRL in CityGML standard" and "generate flood risk maps", as well as developing new processes involved in developing those services.

More details about this project can be found on site mvrl.tehnogis.ro.

2013-2015
BORD"CREATION OF A SUPPORT SYSTEM FOR HYDROGRAPHICAL WORKS ON THE DANUBE MEANT TO ASSURE MINIMUM NAVIGATION DEPTHS" - ACRONYM: BORD
Beneficiary: Galati Lower Danube River Administration, A.A.

The project was funded by the Operational Program "Transports" (POS-T) 2007-2013, Priority Axis 3, Key Area of Intervention 2 - Improvement of Traffic Safety on all transport modes. Overall Objective of the project is to improve the safety of navigation of the Danube, in compliance with the European Directives and the Danube Commission's recommendations, taking into account the anticipated increase of cargo and passenger traffic during the next 10-15 years. The specific object of the project is to create a geodesic landmark network meant to support the topo - hydrographic works on the Danube with a view to monitoring the minimum required navigation depths and to improve the fairway maintenance works.

More details about this project can be found on site bord.tehnogis.ro.

2012-2013
TILTAN"SIMSC GIS - REALIZAREA UNUI MODEL 3D AL BUCUREȘTIULUI ȘI IMPREJURIMILE ACESTUIA"
Beneficiar: TILTAN SYSTEM ENGINEERING

Proiectul a presupus efectuarea de zboruri fotogrametrice realizate pe benzi, în bloc, în colaborare cu HansaLuftbild Germany. În cadrul acestei lucrări, Tehnogis Grup a realizat proiectarea zorului și a premarcajelor, efectuarea aerotriangulației și a stereorestituției, dar și generarea ortofotoplanurilor la scara 1:500, respectiv 1:2000. Proiectul a necesitat realizarea unei baze de date tridimensională în care s-au realizat modelări 3D ale clădirilor de interes major din București având ca scop final utilizarea în simulări ale situațiilor de criză. În cadrul proiectului s-au realizat și achiziții LiDAR ce au fost prelucrare și integrate tot de compania noastră.

2013
HANSA WINTERTHUR"REALIZAREA MODELELOR 3D PENTRU LOCALITĂȚI PRECUM AACHEN, WINTERTHUR, KLOTEN, ILLNAU, CASTORP, WERL"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD, MUNSTER, GERMANIA

Tehnogis Grup are o strânsă colaborare cu HansaLuftbild Germany, proiectul "Realizarea modelelor 3D pentru localități precum Aachen, Winterthur, Kloten, Illnau, Castorp, Werl" fiind unul dintre cele mai longevive în cadrul acestei cooperări. Proiectul presupune utilizarea stereorestituției pentru realizarea unei baze de date GIS, atât grafică cât și textuală. Din punct de vedere grafic, baza de date este una 3D, aceasta fiind utilizată ulterior pentru modelarea 3D în programe semiautomatizate precum FME.

2011-2012
ape uzate"DETERMINAREA ZONELOR DE COLECTARE A APELOR UZATE"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD, MUNSTER, GERMANIA

Proiectul a presupus actualizarea datelor de etanșare dar și de verificare a datelor 2D furnizate de către beneficiar. În plus, s-au realizat și actualizări de date prin stereorestituție pentru zone din orașele Lunen, Selm, Marl, Waltrop, Datteln. Vectorizarea s-a realizat atât pentru clădiri, imobile și căi de acces, cât și pentru elemente ale hidrografiei sau canale/rigole de colectare a apelor pluviale.

2011-2012
LUXEMBURG" REPREZENTAREA OBIECTELOR URBANE 3D - CITY GML STANDARD – texturi și atribute specifice GIS"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD, MUNSTER, GERMANIA

Proiectul este localizat în zona urbană Luxemburg (Belair, Gasperich, Hollerich, Kirchberg, Limpertsberg, Pfaffenthal, Rolingergrund) și este realizat pentru unul dintre partenerii noștri internaționali Hansa LuftBild Germany. Baza de date GIS a acestui proiect trebuia să cuprindă amprenta la sol a clădirilor, dar și liniile de frângere pentru discretizarea cât mai corectă a formei acoperișurilor. Aceste date grafice erau de asemenea populate și cu date textuale pentru clasificarea tipurilor de locuințe și a mărimii acestora. După popularea bazei de date GIS, cu ajutorul softurilor specializate de tipul FME, CG Modeller și respectiv CityGrid - clădirile sunt transformate în obiecte urbane 3D în standardul CityGML.

2011
IAZURI"REALIZAREA MNT PENTRU MONITORIZAREA A 15 IAZURI DE DECANTARE ALE MINELOR DEZAFECTATE INTRATE ÎN CONSERVARE, PENTRU URMĂRIREA STĂRII DE SIGURANŢĂ DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE ECOLOGIZARE (conform programelor de mediu convenite de România cu Uniunea Europeană)"
Beneficiar: ASRC-Conversmin

Proiectul de monitorizare a celor 15 iazuri de decantare ale minelor dezafectate și intrate în conservare a presupus realizarea planului de situație de bază (etapa 0) pentru compararea cu următoarele etape de măsurători. Lucrarea s-a realizat prin stereorestituție, realizându-se astfel atât planul digital de situație cât și modelul numeric al terenului (MNT) pentru toate cele 15 iazuri de decantare.

2011
A Sibiu Timisoara"STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA TIMIȘOARA – SIBIU - 5 tronsoane"
Beneficiar: INOCSA - AECOM România, pentru CNADNR

Proiectul a presupus proiectarea și realizarea aerofotografierii pe benzi, pe sectorul propus pentru construirea autostrăzii. Principalele etape pentru fundamentarea studiului de fezabilitate au fost: realizarea aerotriangulației, culegerea datelor prin stereorestituție și obținerea planurilor de situație 3D, editarea și prelucrarea LiDAR-ului și obținerea MNT, precum și producţia ortofotoplanurilor. De asemenea, după cum s-a menționat, studiul de fezabilitate a presupus și achiziționarea de date LiDAR de pe platforme aeropurtate. 

2010–2011
CF Brasov Coslariu"ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA PROIECTELOR DIN DOMENIUL FEROVIAR PENTRU FINANŢARE DIN FONDUL DE COEZIUNE"
Beneficiar: ITALFERR S.P.A ROMA

În colaborare cu beneficiarul lucrării, ItalFerr SPA Roma, s-a realizat baza tehnică pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a liniei de cale ferată  Braşov – Simeria. Acest sector este parte componentă a coridorului IV Pan European, scopul principal al proiectului fiind reabilitarea căii ferate pentru asigurarea circulației trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h. Proiectul a presupus realizarea aerofotografierii pe benzi (în colaborare cu HansaLuftBild), realizarea aerotriangulației, obținerea planurilor de situație 3D și 2D prin stereorestituție, a modelului numeric al terenului (MNT), precum și a ortofotoplanurilor la scara 1:500 și 1:2000. Proiectul a presupus și transformarea planurilor de situație astfel obținute într-un sistem de coordonate local, cu deformații liniare minime.

2011
"SERVICII COMPLEXE DE CERCETARE/DEZVOLTARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM PILOT DE SPRIJIN PRIN APLICAREA TEHNICII INSAR ÎN VEDEREA MONITORIZĂRII STABILITĂȚII IAZURILOR DE DECANTARE (pilot PHARE 2006/018-147-03.03/04.11)"
Beneficiar: ASRC ROMÂNIA
2010-2011
" Determinarea suprafeţelor de colectare ape reziduale şi pluviale în reţeaua de canalizare a oraşelor Emmendingen şi Sassendorf; Cadastru verde și Cadastrul străzilor Emmendingen"
" Crearea de baze de date GIS pentru diferite tipuri de cadastre pentru localităţile Hannover, Finkelwerda"
" Digitizare și fotointerpretare, construire topologie și QC pentru localităţile Kerpen, Lina Wisag, Muehlheim"
" Stereorestituție și măsurători stereo pentru localităţile Dulmen, Baden-Baden, Selm, Clervaux, Emden"
" Zona urbană centrală Luxemburg – Reprezentarea obiectelor urbane 3D - City GML standard cu atribute specifice GIS"
Beneficiar: HANSA LUFTBILD MUNSTER GERMANIA
2011
" Vectorizare 3D pentru realizarea planului de situație scara 1:500 pentru orașul Mizil. Conversii de date în format ESRI shapefile"
Beneficiar: ROMAIR SRL ROMÂNIA