• Achiziție de date GIS prin metode precum fotogrametrie aeriana, fotogrametrie UAV sau echipamente de masurat clasice;
  • Baze de date grafice și informaționale realizate pe baza datelor achiziționate corelate alte informații privind datele geografice (meta-date de tip: model, mărime, culoare, proprietăți, cantități, deținători, corelări, etc.);
  • Analiza și interogarea bazelor de date GIS/LIS și emiterea de rapoarte sau statistici în funcție de cerințele beneficiarului;
  • Vectorizarea și eventual georeferențierea hărților vechi.

  • Modelare 3D în programe de tip CAD, GIS;
  • Simulări ale hazardelor naturale precum inundațiile;
  • Modele virtual-realistice ale clădirilor în localități.