• Măsurători și documentații tehnice pentru cadastru general, cadastru edilitar, cadastrul drumurilor sau de altă specialitate;
  • Cadastru și intabulare incinte industriale și construcții aferente;
  • Cadastru și intabulare pentru terenuri si construcții;
  • Extrase de carte funciară;
  • Verificări cadastrale și trasări de imobile.